Amerísio herava avei Amerikakuarepoti ha'e peteĩ apỹi kimi rehegua, kuarepoti morotĩ ha itatĩva. Itéra ha'e terakuãpe Amérika. Átomo mba'era'ã ha'e 95.