Bósforo niko ypyte ipo'íva ombojoajúva para Hũ ha para Mármara, ombojeíva Európa ha Ásia.[1] Ko y hasaha jerére oĩ Estambul, táva orekovéva tavayguakuéra umi Európa táva apytépe, ymaguare guive oiko yvypóra upépe, oñemopu'ã guive táva Visãsio, peteĩ Gyrésia táva, Tarásia tavusu, ha upéi oñemopu'ãvo hi'ári Constantinopla, Mburuvi visantíno ha Mburuvi otománo tavusu.

Ypo'i Bósforo ha táva Estambul hembe'ýre.

Mandu'apy Jehaijey

Joajuha Jehaijey