Kuarepotiatã

Kuarepotiatã hérava avei Silísio ha'e peteĩ Apỹi Kimi rehegua, kuarepoti hatã ha mbarete, hungy itatĩva. Ha'e peteĩ Kuarepoti Nunga. Ojeipuru ojejapo hag̃ua itavera ha silikóna avei.

Kuarepotiatã
Yvyku'i oreko Kuarepotiatã.