Tembiasakue

21 jasyporundy 2020

3 jasyrundy 2016

2 jasyrundy 2016

10 jasypokõi 2014

8 jasyapy 2013

13 jasypakõi 2012

8 jasypateĩ 2012

25 jasypokõi 2012

24 jasypoteĩ 2012

20 jasyapy 2012

3 jasykõi 2012

21 jasyteĩ 2012

19 jasypakõi 2011

4 jasypakõi 2011

20 jasypateĩ 2011

17 jasypateĩ 2011

16 jasypateĩ 2011

24 jasypoapy 2011

9 jasypoapy 2011

8 jasypoapy 2011