Mbusia ha'e so'o josopy kure ruguýgui ijapopyre. Jepivénte oñembojehe'a kure kyrakue, sevói ha mboheha reheve, ojoapy avei hese arro térã mbujape ku'i oñembohetave hag̃ua.[1] Tembi'u jajuhúva heta tetãme, oparupi Európa-pe, Amérika Latína-pe ha Kuarahyresẽ Ásia-pe.

Mbusia

Mandu'apy

jehaijey

Joajuha

jehaijey