Tai S ha'e tai paporundyha, pundie papoha latinañe'ẽ achegety, karaiñe'ẽ achegety tai mokõipaha. Avañe'ẽ achegetyme tai mokõi papoha, ambue ñe'ẽme ipu hechauka S, avañe'ẽicha.

S
S
Latinañe'ẽ achegety
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Ko tai ikatu oguereko avei ipu tai Heicha, poytugañe'ẽme, térã ipu ikatu ohechauka tai Seicha, karaiñe'ẽ ha ambueva ñe'ẽme.

Proto-Semítico
š
Fenicio
S
Gyresiañe'ẽ
Sigma
Eturukoñe'ẽ
S
Latinañe'ẽ
S