Ñóntese térã Ha'entesévareko (karaiñe'ẽ: egoísmo) ha'e peteĩ temiandu ha peteĩ mo'ãreko, oñangareko mante ojeupe, ha ipotakuéra mante.