Ñe'ẽñemiguerojera niko ñe'ẽporandu oipurúva peteĩ ñe'ẽñemi, oñepyrũva "maravichu maravichúpe", ha oha'ãrõva ñembohovái katupyry.[1]

Ta'anga ohechauka Edípo ha upe mymba ra'ãngajehe'áva, maravichu techapyrã Gyrésia mombe'ugua'úpe.

Maravichu, maravichu, mba'emotepa:

Oveve ha ndaha'éi guyra

Huguái ha ndaha'éi mymba.

Kuatiaveve.

Ndojeikuaái araka'épa ojeporandu ñe'ẽñemiguerojera peteĩha, hákatu ojeikuaa ikatu ojejuhu jehaipy ymaite umi sánscrito-pe, Tupã ñe'ẽngue ryrúpe ha heta mombe'ugua'u ymápe. Ñe'ẽñemiguerojera ojeikuaavéva ha'e pe maravichu ojapo upe mymba ra'ãngajehe'áva, Gyrésia mombe'ugua'u pegua:

Maravichu, maravichu, mba'emotepa: pyharevekue opoñýva, asajekue oguata ipy mokõiva ha ka'arukue oguata ipy mbohapýva?

Mandu'apy Jehaijey

  1. https://dgaleanolivera.wordpress.com/maravichu-maravichu-mbaemotepa/