Ñembosaraipavẽ Araro'ýpe 2010

Ñembosaraipavẽ Araro'ýpe 2010 táva Vangúve-pe ha'e jetepyso ñembyaty Ñembosaraipavẽ Araro'ýpe 21ha ojejapóva ára 12 jasykõi guive 28 jasykõi peve ary 2010-pe, táva Vangúve, Kanatã retãme. Umi ñembosarái kuéra ojapo Ñembosaraipavẽ Atykatuete Hetatetãgua (COI).

Vangúve táva guasu.

Heta jetepyso oñeha'ã, ha ñeha'ã oimeraẽva ojejapo táva Whistler-pe, Vangúve hi'aguĩ.