Yvytyrysýi Andes

(Ojegueraha jey Andes guive)

Yvytyrysyi Andes ha´e hína Yvytyrysyi aty oĩha Yvyamérikape. Ijyvyty yvatevéva ha´e Yvytyru´ã "Akonkágua" (6.962 métro Paraguasu ári).

Yvytyrysyi guasu Andes