Avarekotee (karaiñe'ẽme: personalidad) ha'e pe oĩháme oñondive mokõi mba'e; teko oñegueroheñóiva ha teko ojehupytýva jeikoha rehe ojapóva peteĩ avágui tapicha hekotee ha ha'eñónteva,[1] apytu'ũkuaaty ñemoarandu he'i avarekotee ha'e peteĩ temiandu aty, tekotee aty ha jepokuaa aty oĩva peteĩ tekove apytu'ũme ha ohekome'ẽ opaite tekove jeporavo ha jeiko reko.

Avarekotee oñemoha'ãnga sapy'apy'a peteĩ tova ra'angáre.

Mandu'apyJehaijey