Chavurro (karaiñe'ẽ: Burro), hérava avei Tapi'itĩguasu, mymba kavaju joguaha, ogueraháva ijapére mba’ejokuapy ipohýiva (kárga).

Chavurro