Faraõ niko ojeheroháicha Ehíto Ymaguare mburuvichavete. Ehíto Ymaguare retãyguakuéra he'i faraõ peteĩha ha'e akue Narmer, ha'e oisãmbyhy va'ekue hesekuéra amo ary 3150 Kirito mboyvépe. Faraõ pahague niko Cleopatra, ijypykuéva Gyrésia Ymaguare pegua, oisãmbyhy ary 51 guive 30 peve Kirito mboyve.[1]

Faraõ Tutangamõ hova ra'anga.

Ehíto Ymaguare retãyguakuéra oimo'ã imburuvichavete niko Tupã ra'y ha omomba'eguasu chupe omano rire, omopu'ã hikuái óga guasu pirámide oiko hag̃ua ityvýicha.

Mandu'apy Jehaijey

  1. Dodson, Aidan y Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson. 2004. ISBN 0-500-05128-3.

Joajuha Jehaijey