Guarani ha tupi

Guarani ha tupi. Mokõi joyke'y, Guarani ha Tupi og̃uahẽkuri ipehẽnguekuéra ndive Amérikape. Heta oheka rire kuimba'e ha kuña ha'ekuéraicha, ohechakuaa hikuái ko yvy guasuetépe oĩha ñu, ka'aguy ha mymba ñarõ mante.

Heta oheka rire ha ndojuhúimarõ hapichakuerarã, omoheñói upémarõ itavarã. Umi táva rupi oiko heta ára teko marangatu ha mborayhu pa'ũme, oñondivepa, jekupytýpe. Upéicha oikokuévo oñepyrũ hetave ha avei oikovañepyrũkuri ojoapytépe. Ndaikatuvéima oiko hikuái peteĩ ñe'ẽme. Peteĩ ára oñorairõmbaguasúkuri. Upe mba'e ojehu mokõi kuña omendáva mokõi mburuvicháre, oipatágui imba'erã peteĩ gua'a oikova hogakuéra jerére.

Upémaro umi mokõi mburuvicha ohechakuaa upe ñorairõ guasúpe ojojukapataha hikuái; upévare oñemomombyry ñepyrũ upe ára guive. Tyke'ýra, ha'éva Tupi, opyta Brasilpe, oikohapevoi; ha tyvýra, hérava Guarani, oúkuri ipehẽnguekuéra ndive Paraguái gotyo[1].

Yvu momaranduguaJehaijey

  1. Guarani Rahyupape 3. Ateneo de lengua y cultura Guarani