Hyãsiakuarepoti hérava avei Hyãsiaita ha'e peteĩ Apỹi Kimi rehegua, kuarepoti pokã ha alkalíno, ndojeipurúva mba'evépe. Itéra ha'e terakuãme tetã Hyãsiare.