Kãchẽjunga

Kãchẽjunga térã Kanchenjunga ha'e peteĩ yvyty guasu oĩ Himalaia, India ha Nepal henda. Ohupity 8.586 metro para ári hu'ãme. Kãchẽjunga ha'e mbohapyha tuichave yvyty yvóragua.

Kãchẽjunga.