Ka'ay (karaiñe'ẽme: Mate) jey'urã jajapóva ytakúgui, jaitykua ka’yguápe ka'a ku’i ári ha jaipyte takuapípe. Ikatu ñamopohã heve hag̃ua ka’ay.

Ka'ay