Kalama (Teuthida) ha'e opa umi syrymbe ipy iñakãre oikóva yguasúpe ha ho'úva so'o. Ijyva poapy ha oreko mokõi tĩ guasu mbarete ro'o anambusúva.

 
Kalama (Teuthida)

Mastigoteuthis flamea
Tekovekuaaty ñemohenda
Tavetã: Animalia
Pehẽ'a: Mollusca
Jueheguasã: Cephalopoda
Subclase: Coleoidea
Tekovetyrusu: Decapodiformes
Tekovety: Teuthida
A. Naef, 1916
[editar datos en Wikidata]
Kalama chyryry, Espáña retã rembi'u tee.

Ipire sa'y oñemoambue ikyhyjérõ, oreko hetére tykue hũ ikatu omosẽ avei. Ijuru jetapáicha, omongu'i hembi'urã ho'u porãve (ho'u opaichagua pirakuéra ha mymba michĩ ndorekóiva pujase'o), oipuru mokõi itĩ guasu oipyhy hag̃ua hembi'urã. Hete hu'ũ ha mbarete, pya'eite avei.

Kalamakuéra ituichakue hína amo 60 cm, oikóramo jepe kalama guasuite ituichakue hína amo 13 métro. Ha'e ku mymba tuichavéva ndorekóiva pujase'o, ha ku mymba hesa guasuvéva.

Yvypóra hetaite oheka kalama ojapo hembi'urã, kalama chyryry ojejapomeméva umi tetãme yguasu rembe'ýva, oñekytĩ kalamakuéra apu'áicha, oñemoĩ hu'itĩme ha upéi ojechyryry olíva ñandyrýme.


Mandu'apy Jehaijey

Joaju Jehaijey