Kuarepotijy ha'e peteĩ jopara ojejapóva itakandua ha ambue apỹinguéra, tatapỹicha, ojeipurúva jogapópe ha hetã mba'e avei porque imbarete ha ihepy'ỹ.

Kuarepotijy tenimbo