Kuarepotijy

jopara ojejapóva itakandua ha ambue apỹinguéragui

Kuarepotijy ha'e peteĩ jopara ojejapóva itakandua ha ambue apỹinguéra, tatapỹicha, ojeipurúva jogapópe ha hetã mba'e avei imbarete ha ihepy'ỹgui.

Kuarepotijy tenimbo