Kurapepẽ (karaiñe'ẽ: calabaza, zapallo, lasioñe'ẽ: Cucurbita maxima) ñana okakuáva osyryryhápe yvýre hi’a guasu ha iporã tembi’urã. Oje’uchugui tembi’u he’ẽ jukýva ha he’ẽ asukáva.

Kurapepẽ