Kysepuku

kyse po'i ha tuicha

Kysepuku ha'e peteĩ mboka morotĩ hãimbe, py'ỹinte kuarepotígui ijapopyre. Ipo'i ha ipuku, ijapýra ojejokohápe ojehero ýva ha jepínte ojehecha ko ývare oĩha mba'e oñangarekóva ipuruhára po rehe. Oĩ kysepuku opaichagua, ojeipuruve ñorairõhápe, kytĩhápe térã kutuhápe.

Kysepukukuéra ñemuhápe.

Umi kysepuku ymaguarevéva kuarepoti pytãgui ijapopyre ha ou Ehíto Ymaguare pegua. Pya'eite ojehecha oparupi tetã ambuévape kysepuku jepuru. Oiko raẽ mbokakuéra, hetave umi oipurukuaáva kysepuku oñorairõvo. Oñepyrũ rire ojeipuru mbokakuéra, ojeheja kysepuku ojeipuru oñeñorairõvo joasápe.

Kysepuku opaichagua niko, techapyrãme oĩ kysegi, machéte ha katána. Ãga katu oĩ ko esgrima, jetepyso oñeha'ãva Ñembosaraipavẽme ha ojeipuruhápe kysepuku vevúi.

Joajuha jehaijey