Abrir menú principal
Asia Mymba'akãndu.
Aravia Mymba'akãndu.

Mymba'akãndu (karaiñe'ẽ: Camello) ha'e umi mymba aty okambúva, Camelidae pehẽngue pegua, oĩ Yvate Ahykape ha Kuarahyreike Asiape.[1]

Ko mymba kavaju joguaha, oguereko atukupe kandu: Aravia Mymba'akãndu (dromedario) oguereko peteĩnte atukupe kandu ha Asia Mymba'akãndu oguereko mokõi atukupe kandu.[2]

Mymba'akãndu oikokatúiko yvyku'ipasupe, ndoho'ukatúiva yre, ha ha'e peteĩ mymba oipuruvave jererahare, mbarete ha hosãete, oikovekatúiva 40 térã 50 arynguéra. Yvypóra oipuruve mymba'akãndu ipire, ho'o ha ikamby.

Mandu'aJehaijey

Ambue JoajuJehaijey