Ngerulmud ha'e hína Paláu retã itavusu ary 2006 guive, Paláu retã rekuái ova rire Koror távagui, upe itavusu ymaguare, oho hag̃ua ko itavusu pyahúpe. Ojejuhu tetãvore Melekeok-pe.

Tetã Amandaje Ngerulmud távape.

Ary 2010-pe oiko amo 271 tavayguakuéra. Ha'e voi tavusu itavaygua hetakue imichĩvéva opa Yvýpe.

Mandu'apyJehaijey

JoajuJehaijey