Pa'i hína upe tapicha ombo'éva jeroviapy, oporohechauka mba'éichapa ojejapo va'erã oiko hag̃ua jerovia rekópe. Hesu rapépe, pa'ikuéra oporombo'e Ñandejára rehegua ha mba'éichapa ojeikove va'erã Tupã rembipotápe.

Pa'i katóliko.
Pa'i Etiopía retãygua.

Joajuha jehaijey

  •   Wikimedia Commons oguereko ta'ãnga Pa'i reheguaCommons.