Tyeguy (karaiñe'ẽme: hallux) ha'e pysã guasu yvypóra ipy pegua ha mymba ipy pegua avei. Ko pysã opytyvõ yvypóra jeguata porã hag̃ua.

David ipysãngusu.