Sa'y niko mba'éichapa yvypóra ha mymbakuéra ohecha tesape umi mba'ekuéra rehe, peteĩ mba'eandu techa rehegua ojejapóva apytu'ũme. Oĩ mbohapy "sa'y tenondegua" ikatúva oñembojehe'a ojejapo hag̃ua sa'y ambuéva opaichagua, umi mbohapy niko pytã, hovy ha sa'yju.

RGB sa'y

Sa'y herakuãvéva:

Joajuha jehaijey

  •   Wikimedia Commons oguereko ta'ãnga Sa'y reheguaCommons.