Ta'ỹi ryru (karaiñe'ẽme: escroto) ha'e peteĩ tete pehẽngue kuimba'e pegua ha mymba okambúva kuimba'e pegua, sapikua oñangareko ta'ỹi, ko kuimba'e rete pehẽngue oĩ tembo guýre.

Ta'ỹi ryru.