Tatuáhe (karaiñe'ẽme: tatuaje) ta'anga mymba, mbyja, kurusu ha opa mbae joguaha ojehaíva máva pireguýre imba'eguerovia rupi. Amo ary 2000 Kirito mboyve ojeikuaa yvypóra ohai ipireguýre ta'anga ojapo hag̃ua tatuáhe opaichagua.

Tatuáhe

Ko ñe'ẽ tatuáhe oike guaraniñe'ẽme karaiñe'ẽ rupive (tatuaje) ha péva ou samoañe'ẽ pegua, upe ñe'ẽ tatáu he'iséva jehai mokõi jey.JoajuJehaijey