Temimbo'e (karaiñe'ẽ: Alumno) Mitãnguéra, mitãkuña, mitãkuimba’e, mitãrudu, kuñatãi, oñembokatupyrýva, oñemoarandúva, ojehekombo’éva mbo’ehaópe.