Mokõiha Su ary ñande ára, herava avei II su ary Kirito rire oñepyrũ ára 1 jasyteĩme ary 1001-pe ha opa ára 31 jasypakõime ary 2000-pe.

II su ary
Su ary: I su aryII su ary K. rireIII su ary
Sa ro'y: sa ro'y XIsa ro'y XIIsa ro'y XIII
sa ro'y XIVsa ro'y XVsa ro'y XVI
sa ro'y XVIIsa ro'y XVIIIsa ro'y XIXsa ro'y XX

TembiasaJehaijey

JoajuJehaijey