Su ary mbohapyha, hérava avei III su ary Kirito rire oñepyrũ ára 1 jasyteĩme ary 2001-pe ha opáta ára 31 jasypakõime ary 3000-pe.

III su ary
Su ary: II su aryIII su ary K. rireIV su ary
Sa ro'y: sa ro'y XXIsa ro'y XXIIsa ro'y XXIII
sa ro'y XXIVsa ro'y XXVsa ro'y XXVI
sa ro'y XXVIIsa ro'y XXVIIIsa ro'y XXIXsa ro'y XXX

TembiasaJehaijey

JoajuJehaijey