Plutõ hérava avei (134340) Plutõ ha'e peteĩ yvóra michĩ ojeréva kuarahýre ha oĩva Kuarahy Ypykatu-pe. Plutõ oguereko po mbyguai: Karonte, Hidra, Nix, P4 ha P5. Clyde William Tombaugh ojuhuakue Plutõ pe 18 jasykõi, 1930-pe.

Plutõ.