Kuarahy

Kuarahy ha'e peteĩ mbyja ojetopáva ñande Kuarahy Mbyjajerety mbytépe. Ha'e peteĩ apu'a plasma ijapopyre tuichaitereíva ha hendýva. Ijerére ojere Yvy ha opa mbyjajere ambuéva, ojeréva avei heta mbyjajere michĩ, mbyjausuveve ha yvágamba'e ambuéva.

HeñóiJehaijey

Ojekuaa heñói hague 4600 sua ary mboyvépe peteĩ arai guasuete imba'eku'íva ojehundíva va'ekuére. Peteĩ pehẽngue ko arai guasuete imba'eku'ívagui ohopa imbytépe ha oñepyrũ haku ha ohypytývo 15.000.000 C oñepyrũ ohapy tatavevýi ha péicha omoheñói kuarahy, ambue pehẽngue hembýva omoheñói mbyjajere kuérape.

Oñeimo'ã opávo kuarahýgui hatavevýi oikotaha chugui peteĩ mbyja tuicha pytã ha oipytetaha Mekúriope, Mbyja Ko'ẽme, ñande Yvýpe ha avei ikatu oipyte Mártepe.

Kuarahy MbyjajeretyJehaijey

Kuarahy ha'e mbyja peteĩnte ñande Kuarahy Mbyjajeretýpe. Ñande Yvy ha ambue mbyjajere ojere ñande kuarahy jerére. Kuarahy mombyrykue ha'e 149.597.870.700 m ko mombyrykue oñemohéra unidad astronómica. Kuarahy mimbi oguahẽ ñandéve 8 aravo'i ha 20 aravo'ivépe.

Ñande Kuarahy Mbyjajeretýpe8 mbyjajere ha ko'ãva ha'e:

  • Mekúrio
  • Mbyja Ko'ẽ
  • Yvy
  • Marte
  • Hupite
  • Satuno
  • Urano
  • Neptuno

Plutõ ha'eva'ekue peteĩ mbyjajere upei ojetopa ambue yvágamba'e ojoguáva chupe. Ary 2006 pe oñemohenda Plutõme ambue ñemohendápe, ha oiko chugui peteî mbyjajere michĩ ha avei oñemohenda ambue mba'épe pe ñemohendáme.

Momba'eguasuJehaijey

Ñande kuarahy omoguahe ñandéve imbaretekue omimbi jave, kóva oipuru tesapemoñanga, umi ka'avo ikatu hag̃ua ojapo hembi'urã ha aravo ha'ejey tembi'u mymbape guarã, péicha kuarahy ome'ẽ ñandéve tekove.

JoajuJehaijey