Arapy ha'ãha térã unidad astronómica, oje'eháicha karaiñe'ẽme, ha'e peteĩ ñeha'ã ojojáva 149.597.870.700 m rehe, kóva ha'e Kuarahy ha ñande Yvy mombyrykue.

Jehai hũngy ohechauka Kuarahy ha ñande Yvy mombyrykue, arapy guetevo ñeha'ã (AU iñe'ẽmbykymi ingleñe'ẽme).

Ojeipuru ojeikuaa hag̃ua mombyrykue oĩva yvoreva apytépe, ñande Kuarahy ypykatúpe.

Mandu'apy jehaijey