Kuarepoti Nunga hérava avei Kuarepoti háime ha'e peteĩ apỹi kimi rehegua aty. Kuarepoti Nunga oguereko Kuarepoti ha kuarepoti'ỹ ysaja.