Satúyno ku'asãnguéra

Satuyno ku'asãnguéra aty.

Satuyno ku'asãnguéra ha'éva umi 7 mbyjajere ku'asã aty ojeréva Satuyno, ary 1610 karai Galileo Galilei ohecha peteĩháme. Ha'e apu'a yvytimbo kangýva ojere aipo mbyjajere.

Héra Mombyrykue Satuyno imbyte pegua (km) Pukukue (km) Oñembohéra herakuãme
Ku'asã ML 67.000 - 74.500 7.500 Manuel Landa
Ku'asã C 74.500 - 92.000 17.500  
Ku'asã Colombo 77.800 100 Giuseppe "Bepi" Colombo
Ku'asã Maxwell 87.500 270 James Clerk Maxwell
Ku'asã B 92.000 - 117.500 25.500  
Ku'asã Cassini 117.500 - 122.200 4.700 Giovanni Cassini
Ku'asã Huygens 117.680 285-440 Christiaan Huygens
Ku'asã A 122.200 - 136.800 14.600  
Ku'asã Encke 133.570 325 Johann Encke
Ku'asã Keeler 136.530 35 James Keeler
R/2004 S 1 137.630 ?  
R/2004 S 2 138.900 ?  
Ku'asã F 140.210 30-500  
Ku'asã H? 151.450 ?  
Ku'asã G 165.800 - 173.800 8.000  
Ku'asã E 180.000 - 480.000 300.000  

Mandu'apyJehaijey


JoajuJehaijey