Ao ao

(Ojegueraha jey Ao Ao guive)

Ao ao niko Tau ha Kerana memby ñemoñare poteĩha, mombe'ugua'ukuéra guarani mbo'épe. Oje'e niko Ao ao oikoha kure ka'aguýicha, aty-atýpe oñondive, ha okaruha yvypóra ro'óre. Upévare oiko tapia ko'ãva rapykuéri.

Aoao ojapoháicha Dall-E.

Mombe'u jehaijey

Ao Ao ndaje ojogua ovechápe ha iñaka katu ojogua kurépe. Ko téra Ao Ao ou pe ikue'i ojehenói háicha ao-ao-ao. Avei kóva ha'e peteĩ mymba ho'úva yvypóra, heta imemby ha ha'éicha iñarõ. Ha'e noikotevẽi iñirũrã oñemuña haguã. Ao Ao niko hína umi yvyty Paraguái pegua jára.

Ao Ao ojogua ovechápe ikatu hag̃ua ombotavy yvypórape ho'u haguã chupe. Avei imbaretetereígui oity yvyra máta ha'eño'ite, ojejapíramo mbokaápe nomanói, ha hatĩ hakua ha ipuku. Oĩramo ojupíva yvyra rakãre ani hag̃ua Ao Ao ho'u chupe, ha'e oñemoĩ ojo'o pe yvyra rapo oity hag̃uáicha pe yvyra ha upéicha ho'u pe yvate oĩvape. Mbokaja ojupívare katu mba'eve ndojapói, upéva Tupã ohovasa haguére, hi'agui okaru haguére Hesu imita'ípe ohórõ guare Ehítope.

Ehecha avei jehaijey