Haumea yma hérava 2003 EL61 ha'e peteĩ yvoreva aturi ojeréva kuarahýre ha oĩ Mbyjajerety Kuarahy reheguápe. Oguereko mokõi mbyguai: Hiʻiaka ha Namaka.

Haumea.