Abrir menú principal
Haumea.

Haumea yma herava 2003 EL61 ha'e peteĩ mbyjajere michĩ ojere kuarahy ha oĩ Mbyjajerety Kuarahy rehegua. Oguereko mokõi mbyja'e: Hiʻiaka ha Namaka.