Abrir menú principal

Kuiper Ku'asã herava avei Edgeworth–Kuiper Ku'asã ha'e peteĩ yvágamba'e aty ha mbyjausuveve aty oĩ Mbyjajerety Kuarahy rehegua, netunomboypýri. Plutõ ha'e yvágamba'e tuichave oĩva Kuiper Ku'asã. Techarãme, ojeikuaatee upe tataveve Halley ou ku Kuiper Ku'asãmegua.

Ambue HendaJehaijey