Kuiper Ku'asã

Kuiper Ku'asã hérava avei Edgeworth–Kuiper Ku'asã ha'e peteĩ yvága mba'e aty ha jaguaveve aty oĩva Kuarahy Ypykatúpe, yraryimboypýri. Plutõ ha'e yvágamba'e tuichave oĩva Kuiper Ku'asã. Techarãme, ojeikuaatee upe jaguaveve Halley ou ku Kuiper Ku'asãmegua.

Ambue HendaJehaijey