Araapy marangatu

Araapy marangatu ha'e pe ára mbohapyha pe Arapokõindy Marangatu pegua, Hesu rape ojeroviáva omboarete ha ojeromandu'a umi ára Hesu Kirito ojejapyhy, oñemoinge ramo tovakeópe, ojehupíramo kurusúre, omano ha oikovejeýramo guare.

Umi kuñataĩ omendátava ndive osẽva ohuguãitĩ pe imenarãme, po itavy ha po iñakã porã.

Ñemombe'uJehaijey

Ko árape ojerovia Hesu oikuaauka Húra Ikarióte omoñuhãtaha chupe, he'iháicha Momaranduporã Huã pegua.

  Ko'ã mba'e he'ipa rire, Jesús oñandu tuicha oguapýva hese, ha he'i opavave ohendu haguã:

--Añetehápe ha'e peẽ, peteĩva pende apytégui che moñuhãta hína.

 

 —San Juan 13:21.

Ára kuéraJehaijey

Ko'ã hína Arapokõindy Marangatu ára: