Arakõi marangatu ha'e pe ára mokõiha pe Arapokõindy Marangatu pegua, Hesu rape ojeroviáva omboarete ha ojeromandu'a umi ára Hesu Kirito ojejapyhy, oñemoinge ramo tovakeópe, ojehupíramo kurusúre, omano ha oikovejeýramo guare.

Arapokõindy Marangatu oñepyrũ pindo karai arateĩme, ojeromandu'a Kirito oikévo Herusalẽ vy'aha guasúre.

Ñemombe'u jehaijey

Ko árape ojerovia oiko pe jehasa ojekuaáva "Tupao Ñemopotĩ", Kirito omosẽmba akue umi oñemúvape, umi oñemúva viru Tupaópe oñeme'ẽ vaerãre ha ome'ẽva ambue tetã megua virúre, ha oitypa imesa.

  15Oguahẽ rire hikuái Jerusalénpe, Jesús oike Tupaópe ha omosẽmba upégui umi upépe oñemúvape. Upépe oĩ umi oñemúva viru Tupaópe oñeme'ẽ vaerãre ha ome'ẽva ambue tetã megua virúre. Umíva mesa ha'e oitypa yvýre. Umi pykasu mymbajukarã rehe oñemúva renda avei oitypa, 16ha ndohejái avave ohasa Tupao rupi oguerahávo mba'eve, 17ha oñemoĩ ombo'e chupe kuéra he'ívo:

—Ñandejára Ñe'ẽme niko he'i: ‘Che rógare oje'éta, ñembo'ehao’. Peẽ katu pejapo chugui mondaha kuára. 18Ohendúvo kóva, pa'i ruvicha kuéra ha Moisés rembiapoukapy mbo'eha oñepyrũ oheka mba'éichapa ojukáta Jesúspe, okyhyjégui chugui, opavave niko oguerohory hemimbo'e. 19Pyhare oguahẽvo katu, Jesús ha hemimbo'e kuéra osẽ upe távagui."

 

 —Matéo 26:15-19.

Ha ojeromandu'a avei María oñohẽ aja mba'e ryakuã porã Hesús rehe, oñembyatypávo hikuái pyhare okaru haguã, he'iháicha Momaranduporã Huã pegua.

  María ogueru peteĩ hyru mba'e ryakuã porã nardo etégui ojejapóva ha oñohẽmbaite Jesús pýre. Upéi omokã umi ipy hi'ávape. Ha pe mba'e ryakuã porã omyenyhẽmba pe óga ryepy."  

 —San Juan 12:3.

Ára kuéra jehaijey

Ko'ã hína Arapokõindy Marangatu ára: